Smittskydd

Regler för att hindra smittspridning i samhället finns i smittskyddslagen. När det gäller smitta från människa till människa finns ett ansvar hos sjukvården att hindra och spåra.

I en situation när smitta sprids från ett objekt av något slag kan det vara så att kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har ett tillsynsansvar. Detta är till exempel fallet då en smitta sprids via redskap och arbetsytor i en restaurang. Lagar som styr hur smittskyddet ska hanteras är smittskyddslagen, livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Gäller smittan mellan djur så är det istället Jordbruksverket ansvarig myndighet.