Privat assistansanordnare

Om du väljer en privat assistansanordnare eller att vara egen arbetsgivare är det en del du måste känna till.

Personlig assistans kan utföras av kommunen, privata företag eller så kan du som assistansberättigad själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

För att få bedriva personlig assistans via ett privat företag måste ett tillstånd utfärdas av IVO, Ínspektionen för vård och omsorg.

Om du, som assistansberättigad, väljer att vara egen arbetsgivare, behöver du inget tillstånd från IVO. Däremot måste du anmäla till IVO att du är egen arbetsgivare för dina personliga assistenter.

En kopia på avtalet mellan dig, som assistansberättigad, och din assistansanordnare ska skickas in till följande adress:

Ronneby kommun
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Byter du utförare skickar du in nytt avtal.