Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Oavsett vilken typ av ventilation man har bör luften i ett vanligt rum bytas ut helt och hållet på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet dessutom vara ännu större. Att ha rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Dåligt inomhusklimat har under de senaste åren orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om så kallade "sjuka hus". Detta är huvudorsaken till att riksdagen har lagstiftat om obligatorisk ventilationskontroll, det vill säga OVK.

Nästan alla byggnaders ventilationssystem skall funktionskontrolleras och undantagna är endast:

  • En och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation
  • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk
  • Industribyggnader
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När det gäller en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation behöver bara en första besiktning göras när systemet är nytt. Alla andra byggnaders ventilationssystem ska funktionskontrolleras av en certifierad person med ett intervall enligt följande:

  • Förskolor, skolor och vårdlokaler ska oavsett ventilationssystem kontrolleras med ett intervall på 3 år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med från- och tilluftsventilation ska kontrolleras med ett intervall på 3 år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med frånluftsventilation samt självdragsventilation ska kontrolleras med ett intervall på 6 år

Kommunens bygglovenhet registrerar inskickade ventilationsprotokoll. De har även befogenheter att förelägga fastighetsägare att låta utföra besiktning om protokollet inte inkommit i rätt tid.

Alla bostäder har ett ventilationssystem

En del tror felaktigt att i mitt hus finns inget ventilationssystem, men alla byggnader som är anpassade för människor att vistas i är ursprungligen uppförda med ett anordnat ventilationssystem. Ibland består bara systemet av en murad skorsten och naturliga otätheter i ytterväggen.

Tyvärr är många av de gamla husen sönderbyggda under 1960- och 1970-talen där ventilationsöppningar har satts igen. Därför kan det ofta vara bra att låta utföra en OVK-besiktning i syfte att förbättra inomhusklimatet.