Hälsoskydd

På följande sidor hittar du information om flera olika områden som berör hälsoskyddet. Detta kan vara smittskydd, tobak, receptfria läkemedel med mera.

Hälsoskyddet omfattar flera olika områden och många gånger kan flera olika faktorer vara aktuella i en viss situation. Ta gärna kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta mer om vad som gäller i just ditt fall.