Förvaltarfrihetsbevis

Ibland kan du behöva ett bevis på att du inte har en förvaltare. Då kan du få ett förvaltarfrihetsbevis.

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.
När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat, den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen eller via e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer och bifoga ett personbevis till ansökan. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Ronneby kommun och skriver ett intyg och postar beviset till din folkbokföringsadress.

Hit skickar du din ansökan:

Överförmyndare i samverkan - Karlshamn, Karlskrona och Ronneby
Ronneby kommun
372 80 Ronneby

overformyndare@ronneby.se