Försäljning av tobak

Här hittar du information om vilka miljöer som har rökförbud och vad som gäller för försäljning av tobak. I Sverige är det förbjudet att röka på många platser och med den nya tobakslagen blir det ännu fler.

Målet för samhällets insatser på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak. Rökning dödade uppskattningsvis 12 000 personer per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2014).

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den första juli i år träder den nya tobakslagen i kraft.Kontakt

Frågor om tillstånd för försäljning
Socialförvaltningen
social@ronneby.se

Frågor om tillsyn
Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbf@ronneby.se

Du kan också ringa till kommunens växel, 0457-61 80 00, och be att få prata med någon om antingen tillstånd eller tillsyn av tobaksförsäljning.