För leverantörer av vård- och omsorgsboende/särskilt boende

Sedan mars 2018 erbjuder Ronneby kommun kundval inom vård- och omsorgsboende utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem.

Intresserade utförare är välkomna att ansöka om att etablera sig som valbart boende i Ronneby kommun. Vad som ingår i valfrihetssystemet och de krav som utföraren måste uppfylla för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget.

Kopia på förfrågningsunderlag med tillhörande uppställda krav finns under rubriken relaterad information.

Ansökningsprocessen sker via Tendsign www.tendsign.se Länk till annan webbplats., ansökningarna hanteras löpande.