Enskild pedagogisk omsorg

Här hittar du information om hur du går till väga för att driva enskild pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem.

Vill du driva enskild pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som finns i skollagen. Det är en verksamhet som riktar sig till barn i 1-12 års ålder, men inte är förskola eller fritidshem i vanlig mening.

Familjedaghem är det vanligaste exemplet på pedagogisk omsorg. Men andra varianter är också möjliga.

För att få bidrag av kommunen krävs att du har en egen firma och i övrigt fyller kraven på lämplighet, din bostad/ lokal måste vara säker och tillräckligt stor.

Om din verksamhet får godkänt av kommunen har du också rätt till ett bidrag som Utbildningsnämnden beslutar om.

Det går att få bidrag för egna barn i enskild pedagogisk omsorg om du tar emot andra barn samtidigt.

Har du frågor? Läs snabbguide  Länk till annan webbplats.eller dokumentet Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg. Länk till annan webbplats. Ansökningsblankett för att ansöka om att starta finns på sidan 6 i Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg.

Du kan också ringa Utbildningskansliet, tel 0457-61 81 43 eller e-post till utbildningskansliet@edu.ronneby.se