Elektroniska cigaretter (E-cigaretter)

All försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen och detta innan försäljningen startar. Anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn. Du ska också skicka med ett egenkontrollprogram när du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Om försäljning sker utan att det är anmält så riskerar ni dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Vid registrering betalar man en engångsavgift.

Egenkontrollprogram

När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du även skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla vilka rutiner som finns för att kontrollera kundernas ålder och hur verksamheten organiseras om unga är anställda. Det ska även finnas en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället och detta ska kunna visas upp vid kontroll.

Vägledning om egenkontrollprogram. Länk till annan webbplats.

Om du inte skickar in ett egenkontrollprogram när du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare så blir din verksamhet inte registrerad.

Regler vid försäljning

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som är under 18 år och på försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen.

Det ska finnas hälsovarningar på förpackningarna. Dessa ska vara på svenska och det finns speciella regler för vilka texter som får användas och hur dessa ska se ut. Om produkten saknar hälsovarning så får den inte säljas.

Reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte placeras så att det syns utifrån försäljningsstället. Reklamen får inte heller vara påträngande eller på något sätt antyda att en specifik produkt skulle vara bättre eller på något sätt hälsosammare än någon annan.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljö- och byggnadsförvaltningen. Exempel på
viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller
e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du
anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning till
miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd blanketterna för anmälan om
försäljning och för anmälan om upphörd verksamhet.

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du avanmäla din försäljning. Fyll i vår blankett Anmälan om upphörd verksamhet och skicka in den till miljö- och byggnadsförvaltningen så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen. Länk till annan webbplats. Blanketten hittar du på sidan om blanketter och avgifter.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen besöker de ställen som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare i Ronneby kommun. Ibland görs besöken tillsammans med polisen och skatteverket. Under ett tillsynsbesök pratar vi bland annat om företagets rutiner kring ålderskontroller, vi tittar på egenkontrollprogrammet och vi kollar så att produkterna har rätt märkning.

Vi tar ut en timavgift för kontrollerna. Avgiftens storlek kan du hitta i kommunens författningssamling Taxor och avgifter här på hemsidan.