Detaljplaner och program

En detaljplan görs för att styra vad mark- och vattenområden får användas till, som till exempel bostäder, verksamheter, vägar eller naturområden.