Brandsäkerhet

Handläggningen av ärenden om hantering av brandfarliga och explosiva varor görs av Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Sotning

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att så kallade soteldar skall uppstå.

Sotningen är uppdelad i två olika delar:

  • Brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
    Brandskyddskontrollen genomförs regelbundet av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt intervall som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Rengöringen (sotningen) skall utföras av en skorstensfejare enligt frister som kommunen fastställer. Fastighetsägare kan hos räddningstjänsten ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

Vid frågor om sotning kontaktas i första hand Ronneby Sotningsdistrikt AB på telefon 0457-266 00. Läs mer på Räddningstjänsten i Östra Blekinges Länk till annan webbplats. och Ronneby Sotningsdistrikts  Länk till annan webbplats.webbplatser.

Eldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Om du eldar i ett tätbebyggt område finns det risk för att grannar besväras av röken. Det är därför viktigt att du som eldar gör allt du kan för att utsläppen ska bli så små som möjligt. Tänk på att inte elda för ofta och att inte elda om vinden ligger på mot grannens hus. I broschyrerna Eldningsfolder Länk till annan webbplats. och Tänd i toppen. Länk till annan webbplats. får du tips och information kring hur du eldar på bästa sätt.

Tänk på att en braskamin inte ska användas som huvudsaklig värmekälla till en bostad utan endast är till för ”trivseleldning” ca 2 tillfällen per vecka.

Fyrverkeri

För att få information om regler för fyrverkeri kontaktar du polisen och Räddningstjänsten Östra Blekinge.