Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor utgör en risk för både bränder och utsläpp. Därför behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Även om du hanterar mindre mängder som inte kräver tillstånd, gäller ändå lagens krav på säker hantering.

Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor och har ansvar för frågor kring dessa.