Bli utförare av hemtjänst

Ronneby kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att alla som har hemtjänst har möjlighet att själv välja vilken leverantör som ska utföra hemtjänstinsatserna. Leverantören måste vara godkänd av kommunen och IVO.

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som anges i förfågningsunderlaget.

I dokumenten:

  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva hemtjänst Ronneby kommun

Ansökan

Vi använder upphandlingssystemet Visma TendSign Länk till annan webbplats.. Systemet är kostnadsfritt för dig som är anbudsgivare och kräver endast en enkel registrering.

Skriftliga anbud per post eller mejl accepteras ej.

Sökande får genom Visma TendSign:

  • Tillkommande information.
  • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet.
  • En tydlig information om inte alla obligatoriska krav är uppfyllda.

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i Visma TendSign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com.

För att du ska bli godkänd som utförare i Ronneby kommun krävs tillstånd för verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).