Använda kommunal mark

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby. De bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Om du vill använda offentlig plats för uppställning eller arrangemang ska du ansöka om tillstånd hos polisen.

Tillstånd enligt ordningslagen

Det krävs tillstånd om man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söks hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk under "Relaterad information".

För att ansöka om dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Trottoarpratare och gatuskyltar

Trottoarpratare är lösa skyltar som ställs direkt på marken utanför exempelvis butiker och restauranger och tas in efter stängning. Kommunen tar ingen markhyra för upplåtelse till trottoarpratare eller varuställ, men för att få ha en trottoarpratare eller ett varuställ på allmän platsmark måste du ha polistillstånd.

Under "Relaterad information" finns information angående taxor och kommunens riktlinjer för uteserveringar och trottoarpratare. Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns gestaltningsprogram Länk till annan webbplats..

Ansök om tillstånd av Polisen

Här hittar du mer information och söker tillstånd av polisen Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 56 om avgiftsbefrielse för torghandel och uteserveringar 2022.

Beslutet innebär att ingen servicetaxa kommer tas ut för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats under säsongen 2022.

Under 2022 är perioden för uteserveringar 1 april - 31 oktober.