Hemtjänst samt vård- och omsorgsboende

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver hemtjänst och daglig verksamhet.

Tillstånd och ansökningar

För leverantörer av hemtjänst
Utföraren ska ha godkänts enligt Ronneby kommuns krav. Ronneby kommun har inte infört ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

För leverantörer av vård- och omsogsboend/särskilt boende

Sedan mars 2018 erbjuder Ronneby kommun kundval inom vård- och omsorgsboende utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem.

Tillstånd från IVO Länk till annan webbplats.
För att bli en valbar utförare av hemtjänst och hemsjukvård eller hemtjänst i form av serviceinsatser krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva hemtjänstverksamhet.

Privat assistansanordnare
Information till dig som väljer att vara egen arbetsgivare inom personlig assistans.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sophämtning Länk till annan webbplats.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.