Förskola

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola.

Tillstånd och ansökningar

Starta förskola
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Uppställning av skyltar, byggcontainer och annat Länk till annan webbplats.
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis digitala skärmar, banderoller och annan byggställning. Vid skyltning inom planlagt område behöver bygglov sökas.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Sophämtning Länk till annan webbplats.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.