Artikeln publicerades 15 februari 2021

Digital uppstartskonferens ROSS

Arbetsmarknadsenheterna för Ronneby, Olofström och Sölvesborg sänder sin uppstartskonferens för det gemensamma projektet ROSS live via Youtube tisdag den 16 februari klockan 09:00. Sändningen håller på till ca klockan 12:00.

Text: ROSS Ronneby Olofström Sölvesborg Satsar

Med projektet vill man testa en metod att förena de långtidsarbetslösa och de privata företagarna kring ett gemensamt förhållningssätt i en delvis ny metod. Syftet med metoden är att bemöta, synliggöra och förklara allt från förväntningar, föreställningar och ansvarsfrågor i en arbetssituation mellan dessa två grupper. En viktig del i metoden är att inte bara deltagaren har handledarkontakt utan också företagaren coachas i samverkansprocessen. Långsiktigt hållbara samarbeten med de privata näringslivet är en av huvudmålsättningarna för ROSS (Ronneby, Olofström och Sölvesborg Satsar) som ägs av Arbetsmarknadsenheten i Ronneby och projektleds av Johan Åslund.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom det arbetsmarknadspolitiska området och är intresserad av framtidens kompetensförsörjning. Eventet är ett samarbete mellan de tre kommunerna och Europeiska Socialfonden och kommer handla om bakgrunden, processen och framtiden för projektet. Medverkande är bland representanter för ESF, Swedish Empowerment Center och Techtank.

Länk till eventet:
https://www.youtube.com/watch?v=N-8z0I7UPJU&feature=youtu.belänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till projektets hemsida:
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-projekt/projekt/pagaende/ross.htmlöppnas i nytt fönster

Närvarande:
Therese Bohnsack, projektägare, chef för Arbetsmarknadsenheten Ronnby
Johan Åslund, delprojektledare, Arbetsmarknadsenheten Ronnby
Charlotte Porshammar, delprojektledare, Arbetsmarknadsenheten Olofström
Engla Westlund, delprojektledare, Arbetsmarknadsenheten Sölvesborg
Charlotte Pyk Routledge, arbetsgivarcoach, Arbetsmarknadsenheten Ronneby
Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank

Medverkande:
Anna-Lena Wettergren-Wessman, regional samordnare, Europeiska Socialfonden
Anders Bjurström, VD, Swedish Empowerment Center

Kontakt:
Johan Åslund
Projektledare
Telefon: 0733170398
E-post: johan.aslund@ronneby.se