Artikeln publicerades 20 december 2021

Ny satsning på flexibel friskvård

Som den moderna kurorten vill Ronneby satsa på hälsa och välbefinnande för sina anställda. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt för dig som jobbar i Ronneby kommun att välja mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Det blir en en mer flexibel friskvård, mer möjlig att anpassa för individuella behov och önskemål.

Satsning på flexibel friskvård. Man springer i skog.

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt för anställda i Ronneby kommun att välja mellan friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
–Vi är glada att vi kan ge våra medarbetare möjlighet att välja det som passar dem bäst. att kunna göra ett aktivt val, kring deras egen friskvård, säger Cecilia Westlund, HR-chef på Ronneby kommun. Det känns modernt och flexibelt. Det är fortfarande ovanligt bland kommuner att ha friskvårdsbidrag, på det här sättet.

Ny förmån: Friskvårdsbidrag

Friskvårdbidraget är ett ekonomiskt bidrag som ska främja medarbetarens hälsa. Summan är 1500 kr för ett kalenderår, vilket motsvarar 125 kr per månad.

Tanken är att friskvårdsbidraget ska användas till återkommande motionsaktivitet. Det kan till exempel vara ett gymkort, ett 10-kort för någon aktivitet eller startavgift till ett lopp man tränar inför. Även massage, akupunktur och liknande hälsofrämjande aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget.

Friskvårdstimmen kvarstår och förbättras

Möjligheten till friskvårdstimme en gång i veckan kvarstår, som tidigare. Friskvårdstimmen görs dock mer flexibel, det kommer att vara möjligt att ta ut den i början eller slutet av arbetsdag om det passar verksamheten och den anställdes liv bättre. Det är en i sådana fall en överenskommelse som sker indivivuellt mellan medarbetare och chef.