Artikeln publicerades 15 juli 2021

Lyckad satsning på nystartsjobb

En vit kvinnas hand i en färgad persons hand.

Ronneby kommun har lyckats att få ut 117 personer i nystartsjobb. Några har även lett till förlängd anställning. Foto: Pixabay

Satsningen på nystartsjobb har slagit väl ut. I år har Ronneby kommun fokuserat på att samarbeta och skriva avtal med föreningar på landsbygden för att få långtidsarbetslösa i sysselsättning. I några fall har nystartsjobben lett till förlängda anställningar. Totalt har 117 personer fått anställning via nystartsjobb.

Pandemin innebar att kommunen inte kunde ordna lika många jobb inom förvaltningarna, då många av jobben fanns inom vård och omsorg som begränsades av restriktionerna. För att lösa situationen utökades satsningen till att inkludera föreningar i kommunen. Gensvaret blev stort från föreningarna och Ronneby kommun tecknade avtal med sex föreningar; Blomstrande Bygden, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Bygd i Samverkan, Hoby If, Ronneby Golfklubb och Leråkra Golfklubb.

Iwona Slojka, Koordinator nystartsjobb, och Charlotte Pyk Routledge, arbetgivarcoach, driver satsningen mot föreningarna.

– För alla deltagare, och speciellt för de utrikesfödda, är det en chans att lära känna landsbygden på ett unikt sätt. Landsbygden, i sin tur, behöver nya krafter i ett pågående generationsskifte. Vi är övertygade om att inriktningen kan ge många hållbara resultat, också inspiration till företagande, säger Iwona.

– Vad som är så värdefullt i satsningen är att arbetsmarknadsenheten coachar såväl arbetsgivare som långtidsarbetslösa och matchar dessa, säger Charlotte.

Chefen för enheten för Arbetsmarknad och Integration, Therese Bohnsack, är mycket nöjd med årets utfall.

- Ronneby har klarat pandemi och krisen relativt bra, kommunen är på tionde plats i riket bland de kommuner som har klarat korttidsarbetslöshet bäst. Nystartsjobb är en viktig arbetsmarknadsåtgärd riktad mot långtidsarbetslösa, säger hon.

Anders Vikander är arbetsledare för de nystartsjobbsanställda som har jobbat i sex månader på Grårör Pallfabrik tack vare samarbetsavtalet med Blomstrande Bygden.

– Samarbete med arbetsmarknadsenheten har fungerat över förväntan - bra och smidigt. Vi är väldigt glada för detta initiativ, säger han.

För Seif Whaab, som arbetat på Grårör Pallfabrik som tillverkar lastpallar i trä, har nystartsjobbet lett till en förlängd anställning.

– Det som jag uppskattar mest är bra atmosfär och teamwork-känslan på fabriken. Jag har fått mycket hjälp av arbetskamrater och nu i sin tur kan jag hjälpa andra! Vi är ett bra gäng här och jag trivs oerhört bra.

Nystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk projektinsats riktad till utrikesfödda och långtidsarbetslösa som Ronneby kommun framgångsrikt använt sig av under de senaste åren. Syftet är att öka egenförsörjningen samtidigt som de kommunala verksamheterna och lokala organisationer får resurser för att kunna erbjuda kommunens invånare något extra. Totalt har 117 personer fått anställning via nystartsjobb.

Fördelning:

- Föreningar: 32 %

- Utbildningsförvaltningen: 59 %

- Andra förvaltningar: 9 %

- Antal kvinnor: 44 %

- Antal män: 56 %