Artikeln publicerades 23 november 2020

Ronneby kommuns stöd för det lokala näringslivet under Coronakrisen

Som en av många åtgärder för att stötta det lokala näringslivet samverkar Ronneby kommun aktuellt med Ronneby Handel- och Intresseförening vid lanseringen av Ronnebys första nätgalleria ”Handla lokalt i Ronneby”. För Ronnebys invånare innebär detta att det blir både enklare och under rådande pandemi mycket säkrare att handla lokalt. Mer information kommer vid lanseringen senare i veckan.

Ronneby kommun har lanserat flera stödpaket för att stötta det lokala näringslivet genom den pågående Coronakrisen med bland annat lättnader avseende avgifter och stöd i form av kostnadsfri rådgivning och utveckling av digitala tjänster i samverkan.

Insatser för att stötta det lokala näringslivet:

 1. Företagsakuten: Sedan 19 mars har Företagsakuten i Ronneby erbjudit kostnadsfri och konfidentiell företagsrådgivning till företag som drabbats av Coronakrisen. Det är Ronneby Business Center som tillsammans med Nyföretagarcentrum Ronneby ställt om delar av sin befintliga verksamhet till att hjälpa oroliga företagare med information och blanketthantering för de olika stöd och bidrag som de kan söka. Mer information www.ronneby.se/foretagsakuten
 2. Uteserveringarna är avgiftsbefriade under 2020.
 3. Kostnadsfri torghandel april-september 2020.
 4. Serveringstillstånd är under 2020 avgiftsfritt.
 5. Fasta tillsynsavgifter för miljö- och livsmedelstillstånd debiteras ej under 2020. Gäller även tobakstillsyn.
 6. Ronneby kommun ger uppskov för taxor och avgifter för sophantering och VA för företag.
 7. Subventionering av gymnasieelevers lunch på caféer och restauranger under våren. 23.000 luncher serverades och notan blev 1,7 miljoner för Ronneby kommun.
 8. Ronneby kommun har en generös inställning till att ge uppskov med hyror för företagslokaler (individuell prövning sker).
 9. Tidigarelagda insatser på renoverings- och fastighetsunderhåll på kommunens fastigheter till ett värde av 9,1 miljoner. Arbete pågår t ex Teatern (avser ventilation och brandsäkerhetsåtgärder), vandrarhemmet Rydenska (färdigställande av sprinkleranläggning) och Lindahlska (installation av ny ventilation), Saxemara skola (byta av ventilationsaggregat), Villa Gymnastiken (ny ventilation med återvinning av energi), Café och Restaurang Brunnsparken (ny styr- och reglerutrustning för ventilation), Sporthall Kallinge (avser ny ventilation, utökning av låssystem, taggsystem i omklädningsrummen), Kallingeskolan (installation av inbrottslarm), Idrottsanläggning Jernvallen (nytt bevattningssystem), Stadshuset (styr- och reglerutrustning för ventilation i flygel G), Oden (byte av ventilationsaggregat).
 10. 2,5 miljoner kronor för att stötta lokala konstnärer genom inköp av konstnärlig utsmyckning, konst och kulturföremål.
 11. Ronneby kommun köper 2860 presentkort från Ronneby Handel- och Intresseförening till ett värde av 715.000 kr som julgåva till sina medarbetare.
 12. Förlustbidrag för inställda arrangemang.
 13. Mat och mediciner hem till dörren med Ronneby hjälper. Om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp kan du få hjälp att köpa och få matvaror eller mediciner hem till förrän. Gäller livsmedelsbutiker och apotek. Mer information ronneby.se/ronnebyhjalper
 14. Ronneby kommun har tagit fram golvdekaler, bordsdekaler och affischer som uppmanar att hålla avstånd för beställning kostnadsfritt till restauranger, caféer, butiker, banker eller annan serviceverksamhet där det kan bildas köer.
 15. Från kris till samarbete. Den 3 april lanserades ”Gå på restaurang hemma med matbudet.nu”. Ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun, Ronneby Handel- och Intresseförening samt ett 20-tal restauranger och caféer samt lokala hockeyföreningen KRIF.
 16. Råd och tips till restauranger, caféer och livsmedelsbutiker från miljö- och byggnadsförvaltningen.
 17. Frukostmöte för näringslivet i två sittningar med max 50 personer utomhus under vår-sommar.
 18. Visit Ronneby i samverkan med Ronneby Handel- och Intresseförening lanserar Hemesterkampanj för besöksnäringen. Ronnebybon upptäcker sin stad och allt som finns nära. Ronnebys besöksnäring har under året fått ett helt gäng nya goda ambassadörer! Se ronneby.se/hemester
 19. I oktober lanserade Ronneby kommun med samverkanspartners i ”BID-Tillsammans för Ronneby” en Platsutvecklingsfond som vill inspirera företagarna till aktiviteter och åtgärder som stärker Ronneby kommun som destination. Som medlem i Ronneby Handel & Intresseförening eller Ronneby Fastighetsägargrupp kan man söka ekonomiskt bidrag från Platsutvecklingsfonden för sin idé. Mer information ronneby.se/platsutvecklingsfonden
 20. I november lanserar Ronneby Handel- och Intresseförening i samverkan med Ronneby kommun Ronnebys första nätgalleria ”Handla lokalt i Ronneby” med erbjudanden och produkter från lokala handlare på en och samma plats. Shoppa i webbutiken och hämta upp varor i en ”drive-thru”. Mer information Länk till annan webbplats.