Artikeln publicerades 23 oktober 2020

BID blir TILLSAMMANS FÖR RONNEBY. Platsutvecklingsfonden startar och Ronnebyföretag ger ekonomiskt stöd.

Den nybildade Platsutvecklingsfonden, sprungen ur BID-processen, vill inspirera företagarna till aktiviteter och åtgärder som stärker Ronneby Kommun som destination. Som medlem i Ronneby Handel & Intresseförening eller Ronneby Fastighetsägargrupp kan man söka ekonomiskt bidrag från Platsutvecklingsfonden för sin idé.

Ronneby kommun lägger en ekonomisk grundplåt på 100.000 kronor/år till Platsutvecklingsfonden och därefter förväntas näringslivet bidra. Redan från start finns en betydande bidragsgivare från näringslivet med själ och hjärta i Ronneby. Företaget med en stark social drivkraft är InfoTrader, Fredrik Malmros. InfoTrader ger ett ekonomiskt stöd till Platsutvecklingsfonden under de tre kommande åren på sammanlagt 200.000 kronor. ­­

De senaste två åren har vi drivit en BID-process där samarbetet nu går vidare i en permanent form i organisationen TILLSAMMANS FÖR RONNEBY. Tre parter samverkar; Ronneby kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel och Intresseförening. Formen att arbeta tillsammans har visat sig så framgångsrik att en fortsättning känns helt självklar.

En tjänst som Platsutvecklare på Näringslivskontoret, Ronneby Kommun, har skapats och tillsatts under våren. Annika Sandqvist är den sammanhållande parten i arbetet framöver.

BID – TILLSAMMANS FÖR RONNEBY leds av en styrgrupp bestående av representanter för de tre olika parterna där Platsutvecklaren är sammankallande. Arbetet sker i fem fokusgrupper som driver de drygt 150 utvecklingspunkter som alla är framtagna under en omfattande analys under processens gång. Fokusgrupperna är; Varumärke, Utbud, Plats, Trygghet och Tillgänglighet. Här är man välkommen att medverka, driva projekt och samtidigt knyta goda affärskontakter.

Syftet är fortsatt samverkan mellan privata och offentliga aktörer för ett bättre Ronneby. Visionen är att tillsammans skapa Ronneby – den moderna kurorten; en starkt, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig stad med livskvalitet i fokus.

Arbetssättet är väl beprövat världen över och den svenska regeringen arbetar nu på förslag om hur detta kan implementeras på liknande sätt i alla Sveriges kommuner. Samverkan är vägen till framgång.

Platsutvecklingsfonden blir en stark motor i utvecklingen mot ett bättre Ronneby. Med gemensamma medel vill fonden inspirera till aktiviteter som stärker Ronneby kommun som destination. Som medlem i Ronneby Fastighetsägargrupp eller Ronneby Handel & Intresseföreningen är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för en idé. Maximalt ges 50% eller 30.000 kronor år 2020. Information och formulär finns här

Fonden består av tre ledamöter Ronny Johannesson, Gabriella Nilsson och Peter Mattsson.

Läs mer om BID - Tillsammans för Ronneby

Representanter från BID Tillsammans för Ronneby och Platsutvecklingsfonden