Flytta ditt företag hit

För att erbjuda bästa möjliga förutsättningar och på ett enkelt och snabbt sätt ge service till de företag som visar intresse av etablering i Ronneby har kommunen inrättat en Etableringsgrupp där de medverkande tjänstemännen har specifika kompetenser inom området.

I Etableringsgruppen finns fackkompetenser inom strategisk markförsörjning, planarbete, exploateringsfrågor, anläggning, vägar, fastigheter, teknisk försörjning, juridik med mera.

I Etableringsgruppen tar vi hand om företagskontakter som är intresserade av en etablering i Ronneby eller av att expandera redan befintliga företag. Vi lyssnar och guidar företagen genom hela den process som en etablering innebär.

Torbjörn Lind, Näringslivschef, är gruppens sammankallande – och den du först bör kontakta om du är intresserad av en etablering i Ronneby.

Lediga lokaler, fastigheter och mark