Byggklar mark

I Ronneby finns byggklar mark för kommersiella fastigheter som vi utvecklar i samverkan med intresserade näringsidkare.

Handelsområde Viggen
Ronnebys handelsområde Viggen är strategiskt beläget vid E 22, väg 27 - som anknyter till Växjö och Göteborg, Ronneby Airport, Blekinge kustbana och infartsleden till Ronneby. Området är ett nav för kommunens invånare och övriga resande - liksom för frakt, spedition och transporter in och ut från övriga delar av landet och färjeterminalerna i länet.

I området vid Viggen erbjuder Ronneby kommun mark för nybyggnation av fastigheter för kommersiell verksamhet. Flera företag har redan etablerat sig i här exempelvis Derome, Mekonomen, Möbelmästarna, Jysk, Dollarstore och Ö&B.

Viggenområdet lämpar sig för såväl handel som logistik, och är genom sitt strategiska läge en central punkt i Blekinge. Runt 165 000 personer bor inom ca 50 km radie och mer än 22000 fordon passerar dagligen området.

Lediga tomter just nuPDF

Nytt verksamhetsområde - Östra Infarten
Detaljplan beräknas vara klar hösten 2018 och kommer att tillåta handel och verksamheter. Området är på ca 10 hektar. Beläget vid E22 som anknyter mot Karlskrona i öster med ca 15000 fordon per dygn.

Karta Östra infartenPDF

Gällande detaljplaner i Ronneby Kommun
Ta del av alla gällande detaljplaner i Ronneby kommun direkt i vår kartportallänk till annan webbplats. I kartportalen finns alla planhandlingar tillgänliga i pdf-format och du kan välja att söka upp en viss adress, fastighetsbeteckning eller panorera dig fram i kartan. Bland materialet hittar du allt från våra äldre stadsplaner och byggnadsplaner till våra modernare detaljplaner.

KARTPORTALEN RONNEBY KOMMUNlänk till annan webbplats

Vill du veta mer?
Kontakta näringslivschef Torbjörn Lind på 0457-61 82 64 eller torbjorn.lind@ronneby.se

Handelsområde Viggen