Byggklar mark

I Ronneby finns byggklar mark för kommersiella fastigheter som vi utvecklar i samverkan med intresserade näringsidkare.

Handelsområde Viggen
Ronnebys handelsområde Viggen är strategiskt beläget vid E 22, väg 27 - som anknyter till Växjö och Göteborg, Ronneby Airport, Blekinge kustbana och infartsleden till Ronneby. Området är ett nav för kommunens invånare och övriga resande - liksom för frakt, spedition och transporter in och ut från övriga delar av landet och färjeterminalerna i länet.

I området vid Viggen erbjuder Ronneby kommun mark för nybyggnation av fastigheter för kommersiell verksamhet. Flera företag har redan etablerat sig i här exempelvis Derome, Mekonomen, Möbelmästarna, Jysk, Dollarstore, MAX Hamburgare, Byggmax, ELON och Ö&B. På området finns en komplett drivmedelsstation som utöver traditionellt drivmedel även tillhandahåller såväl biogas som el och HVO. Kvar till försäljning finns 17000 kvm med en prislapp på 100kr/kvadratmeter.

Viggenområdet lämpar sig för såväl handel som logistik, och är genom sitt strategiska läge en central punkt i Blekinge. Runt 165 000 personer bor inom ca 50 km radie och mer än 22000 fordon passerar dagligen området.

Lediga tomter just nuPDF

Nytt verksamhetsområde - Östra Infarten
Nytt verksamhetsområde med klar detaljplan. Området är på ca 10 hektar. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona med ca 15000 fordon per dygn. Prislapp 100kr/kvadratmeter.

Karta Östra infartenPDF

Gällande detaljplaner i Ronneby Kommun
Ta del av alla gällande detaljplaner i Ronneby kommun direkt i vår kartportallänk till annan webbplats. I kartportalen finns alla planhandlingar tillgänliga i pdf-format och du kan välja att söka upp en viss adress, fastighetsbeteckning eller panorera dig fram i kartan. Bland materialet hittar du allt från våra äldre stadsplaner och byggnadsplaner till våra modernare detaljplaner.

KARTPORTALEN RONNEBY KOMMUNlänk till annan webbplats

Vill du veta mer?
Kontakta näringslivschef Torbjörn Lind på 0457-61 82 64 eller torbjorn.lind@ronneby.se

Handelsområde Viggen