Byggklar mark

I Ronneby finns byggklar mark för kommersiella fastigheter som vi utvecklar i samverkan med intresserade näringsidkare.

Handelsområde Viggen
Ronnebys handelsområde Viggen är ligger strategiskt vid E 22, väg 27 - som anknyter till Växjö och Göteborg, Ronneby Airport, Blekinge kustbana och infartsleden till Ronneby. Området är ett nav för kommunens invånare och övriga resande - liksom för frakt och transporter in och ut från övriga delar av landet och färjeterminalerna i länet.

I området vid Viggen erbjuder Ronneby kommun mark för nybyggnation av fastigheter för kommersiell verksamhet. Flera företag har redan etablerat sig i här exempelvis Derome, Mekonomen, Möbelmästarna, Jysk, Dollarstore, MAX Hamburgare, Byggmax, ELON, Ö&B och McDonalds. Planerade byggstarter: Biltema, Rusta och Stadium Outlet. På området finns en komplett drivmedelsstation som utöver traditionellt drivmedel även tillhandahåller såväl biogas som el och HVO. Kvar till försäljning finns 20 000 kvm med en prislapp på 100kr/kvadratmeter. Tillgång till fjärrvärme finns.

Viggenområdet lämpar sig för såväl handel som logistik, och är genom sitt strategiska läge en knutpunkt i Blekinge. Runt 165 000 personer bor inom cirka 50 km radie och mer än 22 000 fordon passerar dagligen området.

Lediga tomter just nu

Nytt verksamhetsområde - Gärdet vid Östra Infarten
Nytt verksamhetsområde med uppdaterad detaljplan klar oktober 2021. Området är på cirka 10 hektar. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona med cirka 15 000 fordon per dygn. Prislapp 100kr/kvadratmeter.

Karta Gärdet vid Östra infarten

Gällande detaljplaner i Ronneby Kommun
Ta del av alla gällande detaljplaner i Ronneby kommun direkt i vår kartportal Länk till annan webbplats.. I kartportalen finns alla planhandlingar tillgänliga i pdf-format och du kan välja att söka upp en viss adress, fastighetsbeteckning eller panorera dig fram i kartan. Bland materialet hittar du allt från våra äldre stadsplaner och byggnadsplaner till våra modernare detaljplaner.

KARTPORTALEN RONNEBY KOMMUN Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?
Kontakta näringslivschef Torbjörn Lind på 0457-61 82 64 eller torbjorn.lind@ronneby.se

Handelsområde Viggen