Byggklar mark

I Ronneby finns byggklar mark för kommersiella fastigheter som vi utvecklar i samverkan med intresserade näringsidkare.

Handelsområde Viggen
Ronnebys handelsområde Viggen är ligger strategiskt vid E 22, väg 27 - som anknyter till Växjö och Göteborg, Ronneby Airport, Blekinge kustbana och infartsleden till Ronneby. Området är ett nav för kommunens invånare och övriga resande - liksom för frakt och transporter in och ut från övriga delar av landet och färjeterminalerna i länet.

I området vid Viggen erbjuder Ronneby kommun mark för nybyggnation av fastigheter för kommersiell verksamhet. Flera företag har redan etablerat sig i här exempelvis Derome, Mekonomen, Möbelmästarna, Jysk, Dollarstore, MAX Hamburgare, Byggmax, ELON, Ö&B, McDonalds, Biltema, Rusta och Stadium Outlet. På området finns en komplett drivmedelsstation som utöver traditionellt drivmedel även tillhandahåller såväl biogas som el och HVO. Kvar till försäljning finns 15 000 kvm med en prislapp på 100kr/kvadratmeter. Tillgång till fjärrvärme finns.

Viggenområdet lämpar sig för såväl handel som logistik, och är genom sitt strategiska läge en knutpunkt i Blekinge. Runt 165 000 personer bor inom cirka 50 km radie och mer än 22 000 fordon passerar dagligen området.

Lediga tomter just nu på Handelsområde Viggen

Nytt verksamhetsområde - Gärdet vid Östra Infarten
Området är på cirka 10 hektar. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona med cirka 15 000 fordon per dygn. Prislapp 100kr/kvadratmeter.

Lediga tomter just nu på Gärdet vid Östra infarten

Gällande detaljplaner i Ronneby Kommun
Ta del av alla gällande detaljplaner i Ronneby kommun direkt i vår kartportal Länk till annan webbplats.. I kartportalen finns alla planhandlingar tillgänliga i pdf-format och du kan välja att söka upp en viss adress, fastighetsbeteckning eller panorera dig fram i kartan. Bland materialet hittar du allt från våra äldre stadsplaner och byggnadsplaner till våra modernare detaljplaner.

KARTPORTALEN RONNEBY KOMMUN Länk till annan webbplats.

Etableringsguide för Ronneby kommun
Nära, expansivt och med en stor portion livskvalitet.

”Här finns vi! Mitt i Blekinge. Väl grundade i tradition av handel, produktion, teknik och innovation. En kommun med fokus och framgång på hållbarhet. Med ett biosfärområde utsett av UNESCO där ängar och lövskogskust möter havet. Vi har en blodig historia och ett kungligt vrak som sjönk år 1495. Här bor och arbetar vi. Här expanderar vi. Här lever vi nära varandra i tanke och i avstånd. Lätt når vi storskogens blåbär. Lika lätt når vi storstadens puls och affärskontakter i Europa. Välkommen du också!”

Det är den inledande texten i Etableringsguiden. Guiden beskriver kommunen med siffror, tabeller och kalla fakta men också med beskrivande texter och bilder för att på bästa sätt berätta om Ronneby kommuns fina kvaliteter som etablering- och bostadsort. Vi hoppas den väcker nyfikenhet på vår del av Blekinge.

Läs Ronnebys Etableringsguide här Pdf, 5.2 MB..

Vill du veta mer?
Kontakta näringslivschef Torbjörn Lind på 0457-61 82 64 eller torbjorn.lind@ronneby.se

Handelsområde Viggen