9 november 2021 kl. 17.00-19.00

Näringslivsråd

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och sammankallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar från näringslivet. Läs mer

Evenemangsinformation
Arrangör Näringslivsenheten Ronneby Kommun
E-post torbjorn.lind@ronneby.se
Lokal/plats Stadshuset
Ort Ronneby