22 oktober 2019 kl. 08.30-15.00

Arbetsmarknadsdag för gröna näringar i Blekinge

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar! De gröna näringarna är hetare än någonsin. Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Men hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Blekinge Län? Vilka jobbvägar finns? Hur utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning? Hur ser framtiden ut för gröna jobb? Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en dag med en moderator som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare gröna näringarna i Blekinge Län.

Den här dagen ”Arbetsmarknadsdag för Gröna näringar” - är ett utmärkt upplysningstillfälle för dig som vill få grepp om de gröna näringarna och dess arbetsmarknad. Vi vänder sig till målgrupperna: Personal på Arbetsförmedlingen, Studie- och Yrkesvägledare, Personal på Komvux,
Lärare på alla skolor i Blekinge Län med NO-inriktning, KAA-ansvariga, Landsbygdsutvecklare, Kommuner och dess Arbetsmarknadsenheter, Integrationsenheter, Näringslivsenheter och Utbildningsnämnder, arbetsgivare inom Gröna näringar och Föräldrar till potentiella elever på
Naturbruksgymnasier, för Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster som sysslar med ”Stöd och Matchning” eller du som i din yrkesroll känner att du behöver höja din kunskapsnivå inom gröna näringar.

PROGRAM
08.30 Ankomst kaffe/fralla
09.15 Blekinges möjligheter - Strategi för framtidens företag inom mat, livsmedel & skogsnäringen. Lena Stävmo, Utvecklingsstrateg Regional tillväxt, Länsstyrelsen Blekinge
09.45 Vilken arbetskraft är det som behövs och efterfrågas samt trendspaning inom framtidens odling Lotta Nordmark, SLU.
10.15 Trädgårdsarbete - vad gör man och vilka krav ställs? Johanna Pommer, Splendor Plant AB.
10.45 Mer mat fler jobb. Annika Råk, Arbetsförmedlingen.
11.15 Vår utbildning för elevernas framtid! Pernilla Olsson, Yrkeslärare på Blekinge Naturbruksgymnasium.
11.45 Rundvandring på Ronneby Naturbruksgymnasium i små grupper
12.15 Lunch på Ronneby Naturbruksgymnasium
13.00 Framtidens matsystem - här är de viktigaste frågorna och trenderna just nu Frida Jonsson, AGFO.
13.45 Avslutning med kaffe/kaka - mingel och nätverkande

INBJUDAN och ANMÄLANlänk till annan webbplats

Arbetsmarknadsdag Blekinge 2019
Evenemangsinformation
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Webbplats Gå till evenemangets webbplats
Lokal/plats Blekinge Naturbruksgymnasium, Gamla riksvägen 61, 372 62 Bräkne-Hoby
Ort Bräkne-Hoby, Ronneby