21 november 2019 kl. 07.45-09.45

Frukostmöte för näringslivet om effektiva möten

Företagare är välkomna att delta på Ronneby kommuns frukostmöte. Vi bjuder på frukost och har minst två företag eller organisationer som presenterar sina verksamheter för oss.

Torsdagen den 21 november träffas vi kl. 07.45-09.45 på Ronneby Brunnlänk till annan webbplats.

PROGRAM - TEMA MÖTEN

07.45 Frukostmingel

08.00 Välkommen och presentationsrunda

08.05 Presentation Ronneby Brunnlänk till annan webbplats

08.15 Sitter du i möten som ofta inte leder till något?

Styrelsemötet. Ledningsgruppsmötet. Projektmötet. Mötet är motorn som driver verksamheten framåt. Men ofta knorras det i både små och stora organisationer över en möteskultur som tar för mycket tid och som inte ger resultat. Enligt Svenska möten lägger vi fyra veckor per person och år på möten utan syfte och mål. Det motsvarar 170 miljarder kronor i lönekostnader. Varför är det så här illa? Ofta beror det på att mötesledarna inte har de kunskaper som krävs för att organisera och leda effektiva och inspirerande möten. Det i sin tur leder ofta till undermålig teamkommunikation och ineffektiva möten.

Maria Elander, facilitator och mötesexpert från Tournant ABlänk till annan webbplats ger dig tips på hur du kan förbättra dina möten. Med dig hem får du även några metoder som du kan börja använda direkt.

09.00 Näringslivschef Torbjörn Lind har ordet

09.15 Rundvandring och visning Ronneby Brunn

Anmäl dig här

Varmt välkommen!
Näringslivskontoret Ronneby Kommun

people
Evenemangsinformation
Arrangör Näringslivskontoret Ronneby Kommun
E-post naringsliv@ronneby.se
Lokal/plats Ronneby Brunn
Ort Ronneby