Växa-stödet

Nu är Växa-stödet, som ska underlätta för företag att anställa sin första medarbetare, även infört för vissa aktiebolag och handelsbolag.

Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Stödet gäller under högst tolv månader och kommer att gälla mellan 2018–2021. Läs mer i faktabladet Länk till annan webbplats.

Ytterligare information finns på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Växa-stödet