Starta företag för utrikesfödda

Företagsrådgivning Integration Näringsliv (FIN) för att främja utrikesföddas företagande. Kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som går i entreprenörs-/ och eller företagstankar och vill diskutera din affärsidé.

Projekttid: 2021

Projektägare: Ronneby Kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum.

Syfte: Företagsrådgivning för att främja utrikesföddas företagande.

Om FIN
Hos FIN utvecklar du dig och din företagsidé och jobbar med din individuella affärsplan, kapitalbehov och resultatbudget med löpande stöd av företagsrådgivare. Vi hjälper dig bland annat med att identifiera vem din kund är, hur din försäljning ska gå till och var du ska synas. Vi ger dig även nätverk inom näringsliv i olika branscher och myndigheter som du kan tänkas behöva för att komma gång med ditt företag. FIN ger varje deltagare en unik möjlighet att lära känna sin bransch för att skapa ett långsiktigt hållbart företag. FIN finns på Ronneby Business Center.

Inskrivning hos FIN
Vid ditt första besök hos oss berättar du om din affärsidé. Utifrån din företagsidé, person och erfarenhet identifierar vi tillsammans hur du ska jobba framåt för att utveckla och starta ditt företag.

1. Har du ingen tidigare erfarenhet av företagande rekommenderas du gå en grundutbildning i företagande – Starta Eget Utbildning. Har du erfarenhet och god kännedom om företagande sedan tidigare kan du bli inskriven hos en företagsrådgivare hos FIN direkt.

2. Är du arbetssökande via Arbetsförmedlingen ska du efter avslutad utbildning tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen lägga upp en aktivitetsplan för att färdigställa din affärsplan och budget. Här jobbar du konkret med ditt företag till exempel bolagsform, försäkringar, marknadsföring, kundkännedom, tillstånd, lokaler, med mera. Du får möjlighet till utbildning i försäljning, marknadsföring och ekonomi hos våra samverkanspartners för att säkerställa att du har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med ditt företag.

3. När du känner dig redo att starta igång får du hjälp med registrering av ditt företag av din företagsrådgivare på FIN.

4. När du är igång med ditt företag erbjuder FIN fortsatt stöd under 6 månader.

Projektledare: Tina Tedenlid, 0457-61 82 41, tina.tedenlid@ronneby.se
Företagsrådgivare: Feras Obaid, 0457-61 82 41, feras.obaid@ronneby.se