Ronneby Business Center

Vattenskärning på Ronneby Business Center

Vattenskärnning på Ronneby Business Center

Ronnebys mötesplats för entreprenörer och företagare.

Ronneby Business Center är en miljö för utveckling av affärsidéer, företag och entreprenörer. Det är den naturliga träffpunkten för företagare i Ronneby.

Ronneby Business Center ligger på Soft Center som är ett företagshotell med cirka 100 företag/verksamheter. I miljön finns kommunala verksamheter samt näringslivsstödjande organisationer som verkar lokalt och regionalt för att stimulera och stärka näringslivsutveckling.

Exempel på aktiviteter:

• Företagsrådgivning
• Starta eget stöd och aktiviteter
• Drop in för besökare
• Labbmiljöer för nya uppfinningar inom smart industri
• Workshops och seminarier
• Affärsutveckling av besökare och deras idèer
• Matcha besökare med näringsstöttande verksamhet såsom till exempel ALMI, NyföretagarCentrum,
Companion, investerare, bank, försäkringsbolag
• Samarbete med Blekinge Business Incubator
• Näringslivsinriktade projekt
• Affärscafé för kvinnor av kvinnor
• Integrationsprojekt med näringslivsinriktning
• Techtank Ronneby: Utveckling inom teknik och innovation som lättviktsdesign och smart industrilänk till annan webbplats till exempel hållbar produktion, kunskapslyft, testbädd, industri 4.0 där vi kan hjälpa till med projekt, produkt- och protyputveckling som skapar affärsnytta. Vi kan även vara länken mellan näringsliv och forskning. Läs mer på Techtanks hemsidalänk till annan webbplats

Vi finns på Ronneby Business Center

NyföretagarCentrum Ronneby
NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Läs mer om NyföretagarCentrum Ronnebylänk till annan webbplats

Företagsrådgivning Integration Näringsliv FIN
Främja nyanländas företagande. Här prövar du din affärsidé, lär dig om och den marknad du ska verka i. Hållbarhet och långsiktligt företagande. Läs mer om FIN

Techtank  - Advanced Engineering Alliance
Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Här möts näringsliv, akademi och samhälle med det gemensamma målet att stärka industrins konkurrenskraft och skapa regional tillväxt. Läs mer om Techtanklänk till annan webbplats

AlphaCE
AlphaCE i samarbete med Arbetsförmedlingen anordnar 5-veckors Starta eget utbildning. Här får du möjlighet att göra en affärsplan och budget, som ligger till grund för ansökan till Start av näringsverksamhetsstödet på 6 månader via Arbetsförmedlingen. Läs mer om AlphaCElänk till annan webbplats

Blekinge Business Incubator
Läs mer om BBIlänk till annan webbplatsBlekinge Business Incubator AB (BBI) är en företagsinkubator som erbjuder professionell och engagerad rådgivning i en kreativ och experimentell miljö, till dig som vill starta ett nytt företag eller skala upp en verksamhet i Blekinge. Läs mer om BBIlänk till annan webbplats

Affärscafé för kvinnor
Främja och utveckla nyanlända kvinnors möjligheter till egenförsörjning genom kompetenshöjande samhällsinformation och kvinnligt nätverkande. Läs mer om affärscafe för kvinnor

PAP Vi hjälper företagen att hitta dig
PAP, praktikplats och arbete i privat sektor, är ett samverkansprojekt som Ronneby kommun och Arbetsförmedlingen står för. Efter att framgångsrikt ha samverkat i ett matchningsprojekt av nystartsjobb inom kommunen föddes projektet PAP som nu ska jobba med målinriktad matchning av utrikesfödda till det privata näringslivet. Genom PAP hjälper vi företagen att hitta lämplig personal genom praktikplatser eller arbete. PAP arbetar med målgruppen utrikesfödda som står nära arbetsmarknaden. Kontakta sanna.nilsson@ronneby.se för mer information.

CEFUR (centrum för forskning och utveckling i Ronneby)
Cefur är en enhet inom Ronneby kommun med fokus på cirkulär ekonomi och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle® i fokus. Cradle to Cradle® ger oss metoder och verktyg att konkreta steg på väg mot den cirkulära ekonomin. Läs mer om CEFUR

Blekinge Arkipelag
Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:
Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap, Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism. Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används klokast. Läs mer om Blekinge Arkipelag