Landsbygdsutveckling

Näringslivskontoret skall tillsammans med Ronneby Kommuns Landsbygdsutvecklare, inom ramarna för det landsbygdspolitiska programmet, verka för utveckling av näringsliv på landsbygden.

Exempel på aktiviteter:

• Arbeta för att företag ska trivas, utvecklas och eventuellt expandera
• Synliggöra landsbygdens företag i samarbete med företagarföreningar, t ex mässor
• Diverse utvecklingsprojekt
Led- och produktutvecklingsprojektet ARK 56 med leder för paddling, vandring och cykling
plus skärgårdstrafik i Biosfärområdet Blekinge Arkipelag
• Nätverksfrämjande aktiviteter såsom frukostmöten och kompetensutveckling
Projektet RonnebySlingor - en samling upplevelser i Ronneby kommun – färdiga utflyktsslingor
som är paketerade med berättelser, historia, kultur, design, konst, mat, djurliv, skog och natur.
Invigning av slingorna kommer att ske 2021

landsbygd