Tidsbokning företagslots

Här kan du boka tid hos vår företagslots.

Vilken typ av ärende gäller det? * (obligatorisk)
Vilken typ av ärende gäller det?

Personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende i företagslotsen. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan här, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för hantering av ärenden och frågor i företagslotsen är allmänt intresse/myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på naringsliv@ronneby.se eller 0457-61 80 00. Vårt dataskyddsombud är Anders Karlsson. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen Länk till annan webbplats.. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.