Information till café- och restaurangverksamhet

Kommunen erbjuder caféer och restauranger att delta i subventionering av elevluncher fram till 11 juni 2021 (vt 2021) för elever på högstadiet och gymnasiet i Ronneby kommun. Dock kommer eleverna växelvis studera på plats i skolan och hämtar då inte ut mat. Eleverna kommer informeras att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan eller lovlediga.

Företag som vill delta i erbjudandet gör så här:

 • Anmäl till Ronneby kommun att du vill att din verksamhet ska ingå i listan "Elevrestauranger" på kommunens hemsida. Du anmäler genom att mejla till naringsliv@ronneby.se. Du uppger företagets namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer. Ange även en kontaktperson hos er.
 • Elevernas måltider ska endast vara för avhämtning/take away för att minska risken för smittspridning.
 • Erbjudandet gäller endast inskrivna elever vid Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9. Elever som vill nyttja subventionen ska uppvisa skollegitimation eller annan legitimation t ex ID-kort, pass, cafékort (gäller elever på Kallingeskolan 7-9), bankkort, lånekort från Biblioteket eller liknande (något med elevens namn på) samt uppger lunch-ID.
 • För elever ska lunchen som ni erbjuder vara gratis. Ni fakturerar sedan kommunen högst 75 kronor per lunch inklusive moms (12%). Eleverna kommer informeras att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan. Skulle en elev hämta ut mat på fel dag kommer en faktura på lunchkostnaden skickas hem till eleven. Därför är det väldigt viktigt att ni ber eleven visa ID-kort samt uppge hela sin kod med både klassnamn och siffror. 
 • Ronneby kommun skickar ut en rapport till er. Utifrån detta underlag skapar ni en faktura till Ronneby kommun. Läs mer om E-fakturering/fakturering för kommunens leverantörer.
 • Erbjudandet gäller måndag till fredag klockan 10.30-14.00 (ej lovdagar).
 • Vårdnadshavare får hämta ut mat åt sitt barn om de visar sin egen legitimation, elevens skollegitimation eller annan legitimation samt uppger elevens lunch-ID.
 • Kompisar får inte hämta mat åt varandra.
 • Det är inte tillåtet att hämta mat för flera dagar. En lunch för avhämtning per dag.

Rutin vid beställning av lunch:

När en elev kommer för att hämta dagens lunch öppnar du din individuella länk på dator eller i mobil (skickas till dig i ett separat mail). Samma länk används varje dag.

 1. Be eleven visa skollegitimation eller annan legitimation och registrera elevens för- och efternamn.
 2. Be eleven uppge sitt individuella lunch-ID.
 3. Fyll i dagens datum.
 4. Kostade lunchen mindre än 75 kronor inklusive moms, fyll i så fall i kostnaden som ska faktureras.

Alla uppgifter som läggs in samlas hos Ronneby kommun. Där kan vi kontrollera att elever inte besöker flera restauranger samma dag. Vi kan också kontrollera att rätt individ använder rätt lunch-ID. Detta för att undvika missbruk av erbjudandet.

Affisch att ladda ner och sätta upp i ditt skyltfönster som visar att du erbjuder elevlunch.PDF
Har du inte själv möjlighet att skriva ut kan du hämta affisch hos Medborgarservice på Stadshuset.

Lista på anslutna elevrestauranger

Information om lovtider vt 2021 Ronneby kommun

Vi uppdaterar hemsidan regelbundet med ny information.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Företagsakuten på telefon 0457-61 89 40 eller skicka ett mejl till naringsliv@ronneby.se.

Tack för gott samarbete!

Ronneby kommun