Företagsakuten

Många företag påverkas kraftigt i spåren av coronavirusets spridning. Ronneby kommun stöttar därför det lokala näringslivet med bland annat uppskov för vissa avgifter och kostnadsfri rådgivning via nystartade Företagsakuten på Ronneby Business Center.

Företagsakuten

Företagsakuten är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Ronneby och Ronneby kommun. Vi erbjuder personlig och konfidentiell rådgivning för att hjälpa näringslivet att hitta lösningar och guida i de lokala, regionala och nationella insatser som nu löpande införs. Telefontid måndag-fredag kl. 09.00-16.00 (stängt för lunch kl. 12.00-13.00). Förboka rådgivning på 0457-61 89 40. eller ronneby@nyforetagarcentrum.se. Rådgivning kan ske via telefon, digitalt eller fysiskt möte på Ronneby Business Center (Soft Center, etapp 1). Företagsakuten kan ge dig råd och stöd t ex hjälpa till med likviditetsplanering och bankkontakter.

Ronneby kommuns samlade information om coronavirus/covid-19 med aktuell information, råd och riktlinjer finns på ronneby.se/corona (uppdateras löpande).

Uteserveringar

Uteserveringarna blir avgiftsbefriade under 2020. Polistillstånd måste dock hanteras av respektive näringsidkare. Etablering kan ske omgående då tillstånd är beviljat.

Matkuponger till elever på ungdomsgymnasiet

Krisledningsnämnden har beslutat att varje elev på ungdomsgymnasiet kommer att erhålla matkuponger till ett värde av 75 kr per måltid kopplat till de antal skolmåltider de nu inte kan serveras i ordinarie skolverksamhet. Detta gäller endast mat för avhämtning. Detta berör ca 900 gymnasieelever. Uppskattat värde beräknas till 1,4 mkr per månad. Mer information kring de praktiska detaljerna för hantering av detta kommer i närtid.

Café- och restaurangverksamhet:

Vill ditt företag delta i erbjudandet att servera gymnasielever lunch för avhämtning
Skicka din anmälan till: naringsliv@ronneby.se. Uppge företagets namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer. Ange även en kontaktperson hos er. Erbjudandet vänder sig endast till verksamheter som erbjuder servering från en fast adress i Ronneby kommun (ej foodtrucks). Elevernas måltider ska endast vara för avhämtning/take away för att minska risken för smittspridning. Mer information samt rutin för säker rapportering meddelas vid intresseanmälan. Tack för gott samarbete!

Information till café- och restaurangverksamhet

Lista på anslutna elevrestauranger

Torghandel

Torghandel är från och med 1 april 2020 och 6 månader framåt kostnadsfri.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd kommer under 2020 att vara avgiftsfritt, under 2020 inbetalade avgifter kommer att återbetalas.

Avgifter för tillstånd

Fasta avgifter för miljö- och livsmedelstillstånd kommer inte att debiteras under 2020, inbetalade avgifter under 2020 kommer att återbetalas. Detta gäller även tobakstillsyn

Uppskov med hyror

Ronneby kommun har en generös inställning till att ge uppskov med hyror för företagslokaler (individuell prövning kommer att ske).

Uppskov med taxor & avgifter

Ronneby kommun ger uppskov för taxor och avgifter för sophantering och VA för företag.

Region Blekinges information

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. Aktuell information till företagare från Region Blekingelänk till annan webbplats

Regeringens information

Den 16 mars lanserade regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder kronor. Rgeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottetlänk till annan webbplats

Viktig information från verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.
Information för dig som företagare om coronavirusetlänk till annan webbplats

Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19. Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida som uppdateras löpandelänk till annan webbplats

Finansiellt stöd från Riksbanken

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Läs mer härlänk till annan webbplats

Planeringsstöd

MSB har tagit fram ett planeringsstöd till företag för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster. Vi behöver tillsammans, myndigheter, företag och organisationer planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera. Företagen har en viktig roll i detta. Planeringsstöd från MSBlänk till annan webbplats

Försäkringskassan om Coronaviruset - det här gäller

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset. Här samlar de aktuell information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Skatteverket

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Läs mer och ansök härlänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läs merlänk till annan webbplats

ALMI

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott. Läs merlänk till annan webbplats

Branschorganisationer

Flera branschorganisationer arbetar aktivt med råd och stöd för att hjälpa företag genom coronakrisen.
Svensk Handellänk till annan webbplats
Visitalänk till annan webbplats
Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
Företagarnalänk till annan webbplats
Handelskammarenlänk till annan webbplats