Företagsakuten

Många företag påverkas kraftigt i spåren av coronavirusets spridning. Ronneby kommun stöttar därför det lokala näringslivet med bland annat uppskov för vissa avgifter och kostnadsfri rådgivning via nystartade Företagsakuten på Ronneby Business Center.

Företagsakuten är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Ronneby och Ronneby kommun.

 • Vi erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning för dig och ditt företag. Kontakta oss på 0457-61 89 40 eller ronneby@nyforetagarcentrum.se för att boka en tid (vi tar endast emot förbokade besök på Ronneby Business Center from måndag 6 april 2020).
 • Vi ger dig stöd och rådgivning samt lotsar dig vidare beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.
 • Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för dig och ditt företag.
 • Vi går igenom följande vid behov:
  • Skatter och avgifter
  • Arbetsbrist och uppsägning
  • Finansiering och lån
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  • Nya regler vid sjukdom
  • Nya regler för restaurang, caféer och barer
  • Kultur och idrott
  • Export och import
  • Rådgivning och stöd gällande lokala stödpaket från Ronneby kommun och Blekinges aktörer
  • Information från myndigheter

Viktig information från verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.
Information för dig som företagare om coronavirusetlänk till annan webbplats

Ronneby kommuns samlade information om corona

Ronneby kommuns samlade information om coronavirus/covid-19 med aktuell information, råd och riktlinjer finns på ronneby.se/corona (uppdateras löpande).

Material att använda i din verksamhet om Corona

Material som du kan ha nytta av i din verksamhet kopplat till Coronakrisen t ex golvdekaler, affischer, filmer etc finns här

Uteserveringar

Uteserveringarna blir avgiftsbefriade under 2020. Polistillstånd måste dock hanteras av respektive näringsidkare. Etablering kan ske omgående då tillstånd är beviljat.

Matkuponger till elever på ungdomsgymnasiet

Krisledningsnämnden har beslutat att varje elev på ungdomsgymnasiet kommer att erhålla matkuponger till ett värde av 75 kr per måltid kopplat till de antal skolmåltider de nu inte kan serveras i ordinarie skolverksamhet. Detta gäller endast mat för avhämtning. Detta berör ca 900 gymnasieelever under vårterminen 2020 på grund av distansstudier. Uppskattat värde beräknas till 1,4 mkr per månad.

Information från Livsmedelskontrollen

Golvdekal Tänk på avståndet

Lediga tjänster på Ronneby kommun:
Kostenheten söker kockar till resurspoolenlänk till annan webbplats
Kostenheten söker köksbiträden till resurspoolenlänk till annan webbplats

Torghandel

Torghandel är från och med 1 april 2020 och 6 månader framåt kostnadsfri.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd kommer under 2020 att vara avgiftsfritt, under 2020 inbetalade avgifter kommer att återbetalas.

Avgifter för tillstånd

Fasta tillsynsavgifter för miljö- och livsmedelstillstånd kommer inte att debiteras under 2020, inbetalade avgifter under 2020 kommer att återbetalas. Detta gäller även tobakstillsyn.

Uppskov med hyror

Ronneby kommun har en generös inställning till att ge uppskov med hyror för företagslokaler (individuell prövning kommer att ske).

Tillfällig hyressänkning för hyresgäster i kommunala fastigheter

Hyresgäster i Ronneby kommunens lokaler som tillhör de av regeringen utpekade branscher kan ansöka om en hyressänkning med 50 procent av grundhyran för april, maj & juni 2020. Förslaget bygger på det stöd om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om på nationell nivå. Det gäller sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Uppskov med taxor & avgifter

Ronneby kommun ger uppskov för taxor och avgifter för sophantering och VA för företag.

Tididigarelagda insatser på fastighetsunderhåll på kommunala fastigheter

Renoverings- och fastighetsunderhåll på kommunens fastigheter till ett värde av 9,1 miljoner kronor kommer att bli tidigarelagd till perioden april-september 2020. Det gäller följande lokaler och insatser:

 • Teatern (avser ventilation och brandsäkerhetsåtgärder)
 • Vandrarhemmet Rydenska (avser färdigställande av sprinkleranläggning)
 • Saxemara skola (avser byte av ventilationsaggregat)
 • Fredriksbergskolan (avser byte av ventilationsaggregat)
 • Villa Gymnastiken (avser ny ventilation med återvinning av energi)
 • Café och restaurang Brunnsparken (ny styr- och reglerutrustning för ventilation)
 • Vandrarhemmen Rydenska och Lindahlska (avser installation av ny ventilation)
 • Sporthall Kallinge (avser ny ventilation, utökning av låssystem, taggsystem i omkläddningsrummen)
 • Kallinge skolan (avser installation av inbrottslarm)
 • Idrottsanläggning Jernvallen (avser nytt bevattningssystem)
 • Stadshuset (avser styr- och reglerutrustning för ventilation i flygel G)
 • Oden (avser byte av ventilationsaggregat)

Ronneby kommun stöttar lokala konstnärer i coronakrisen

I ett nytt krispaket för att hjälpa kulturlivet genom coronakrisen, satsar Ronneby kommun 2,5 miljoner på att stötta lokala konstnärer. I stödpaketet ingår att inhandla konst och kulturföremål till ett värde av totalt 2,5 miljoner kronor av lokala konstnärer för konstnärlig utsmyckning av kommunala anläggningar och fastigheter. Kommunens utsmyckningsgrupp tar fram förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i Ronneby kommun prioriteras. I stödpaketet för konstnärer ingår även inköp av mindre konst och kulturföremål till ett värde av 500 000 kr. Läs mer om Stödpaket för föreningar och kulturliv.öppnas i nytt fönster

Information till företag inom kultursektorn

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställs många arrangemang inom kulturen in. Detta drabbar alla som arbetar inom kulturen hårt, särskilt de som driver eget företag. Läs mer om stödpaket till kultursektorn på Region Blekinges hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Hyresvärdar som med anledning av coronavirusutbrottet träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran, kan under vissa förutsättningar få en tillfällig kompensation från staten. Stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020:

Från och med den 31 juli har SNI-listan i förordningen utökats till att gälla fler branscher, efter regeringsbeslut om att ändra förordningen till att inkludera fler. De nya branscherna är: konsumenttvätt, bilverkstäder, biluthyrning, uthyrning av hushållsartiklar, trafikskolor, sport- och fritidsutbildning och porträttfotografering.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher hos Länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Blekinges information

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. Region Blekinges Företagsjour.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuell information till företagare från Region Blekinge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omställningscheckar
Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr. Läs mer på Region Blekinges hemsida, där du även kan ansöka om omställningscheckar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens information

Den 16 mars lanserade regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder kronor. Regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19. Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida som uppdateras löpande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiellt stöd från Riksbanken

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Läs om att Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen på Riksbankens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsstöd

MSB har tagit fram ett planeringsstöd till företag för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster. Vi behöver tillsammans, myndigheter, företag och organisationer planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera. Företagen har en viktig roll i detta. Planeringsstöd från MSB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan om Coronaviruset - det här gäller

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset. Här samlar Försäkringskassan aktuell information med anledning av coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverket

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Läs mer om möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset på Skatteverkets hemsida.öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läs om coronavirus och arbetsmiljöer på Arbetsmiljöverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ALMI

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott. Läs om samlad information med anledning av coronaviruset på ALMIs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Branschorganisationer

Flera branschorganisationer arbetar aktivt med råd och stöd för att hjälpa företag genom coronakrisen.
Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Visitalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LRF checklista för dig som har arbetsgivaransvar för utländsk arbetskraft länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster