ROSS

Långsiktigt hållbara samarbeten med det privata näringslivet är en av huvudmålsättningarna för ROSS (Ronneby, Olofström och Sölvesborg Satsar) som ägs av Arbetsmarknadsenheten i Ronneby men projektet leds gemensamt av de tre kommunerna.

Projekttid: 2020 till 2023.

Projektägare: Ronneby kommun i samarbete med Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun.

Syfte: Öka övergångar till arbete för arbetssökande till den privata sektorn genom aktiv arbetsgivarcoachning med fokus på kvalitativa och långsiktiga samarbeten.

Om ROSS
Med projektet vill vi testa en metod att förena de långtidsarbetslösa och de privata företagen kring ett gemensamt förhållningssätt i ett delvis nytt arbetssätt. Syftet med metoden är att bemöta, synliggöra och förklara allt från förväntningar, föreställningar och ansvarsfrågor i en arbetssituation mellan dessa två grupper. En viktig del i metoden är att inte bara deltagaren har handledarkontakt utan också företagen coachas i samverkansprocessen. Digital flyer om ROSS Pdf, 224.8 kB.

Projektledare: Johan Åslund, 0457-61 81 89, johan.aslund@ronneby.se