Ronneby Kontaktcenter

Förstudie för utökad service och tjänster.

Projekttid: 2020-2021

Projektägare: Ronneby kommun

Projektledare: Angelica Coleman, 0457-61 82 66, angelica.coleman@ronneby.se