Ronneby Kontaktcenter

Förstudie för utökad service och tjänster.

Projekttid: 2021-2022

Projektägare: Ronneby kommun

Projektledare: Emma Hessbo, Digitaliseringsstrateg, IT-enheten, 0457-61 80 38, emma.hessbo@ronneby.se