Musselodling och lokalt producerat protein

Projektet har två beståndsdelar:

1/ Protein som tillverkas av lokalt producerade åkerbönor (drivs av Castellet Bruk och
SLU) där målet är att succesivt ersätta fiskmjöl med lokalt odlade musslor för erforderligt Omega 3 i den del av proteinet om skall användas till fiskfoder, samt, att använda sig av musselskal till hönsfoder.
2/ Påbörjandet av en regional musselodling i två av Blekinges kommuner; Ronneby och Karlshamn

Projekttid: Inleds våren 2022

Deltar från Ronneby kommun: Torbjörn Lind, näringslivschef