Medflyttarservice

Förstudie för att se vad som krävs för att skapa ett regionalt nätverk och
medflyttarservice som kan hjälpa och stödja företag som rekryterar personal med medflyttare.

Projekttid: 2022

Projektägare: Region Blekinge

Projektledare: Johan Nilsson, Region Blekinge, johan.nilsson@regionblekinge.se

Deltar från Ronneby kommun: Torbjörn Lind, näringslivschef och Agneta Vedeskog, Kommunvägledare