Kaoskompaniet

Vi erbjuder personer som är 16-24 år möjlighet att jobba med sin passion.

VAD ÄR KAOSKOMPANIET?
KAOSKOMPANIET är ett projekt som drivs av Cela och Ronneby Kommun i samverkan med de andra kommunerna i Blekinge. Vi finansieras av Arbetsförmedlingen och Ronneby Kommun, och erbjuder personer som är 16-30 år möjlighet att jobba med sin passion på heltid. Med hjälp av oss utvecklar deltagarna en idé de redan har, eller så hjälps vi åt att hitta på något helt nytt. Vi ger tillgång till kontor och annan utrustning som kan behövas, samt hittar en passande mentor för varje projekt. Vi kan garantera att man hos oss på ett snabbt och roligt sätt ökar sina möjligheter till anställning eller annan inkomst, samtidigt som man utvecklas tillsammans med andra!

VADÅ KAOS?
KAOSKOMPANIET står på fyra ben. K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerad företagsamhet, och S för scensationer.

KREAKTIVT LÄRANDE
Vi blir modiga av att driva och utveckla idéer framåt. Vi testar affärs- och projektidéer i skarpt läge tillsammans med kluriga och kloka människor.

ARBETSPLATSER
Vi har projektkontor med datorer, internet, kollegor, och massor av kärleksfullt och utmanande stöd. Allt för att våra deltagare ska kunna planera, genomföra, och utvärdera sina projekt.

OKOMPLICERAD FÖRETAGSAMHET
Vi vill visa olika sätt att syssla med eget företagande utan byråkrati, och skapar kopplingar mellan deltagarna och näringsliv.

SCENSATIONER
Skapa arenor för Kaoskompanisterna i samverkan med näringslivet där ungas kunskaper, idéer och färdigheter testas på riktigt.

HUR KAN JAG BLI EN DEL AV KAOSKOMPANIET?
Nya grupper startas med jämna mellanrum. Hör av dig till anna.soderberg@ronneby.se eller anna.campbellmidenhag@ronneby.se om du vill veta mer!

Besök gärna www.kaoskompaniet.selänk till annan webbplats för att se mer om oss.