Flyglinje till hubb i Europa

Förstudie för att undersöka intresset att starta en flyglinje från Ronneby Airport till en hubb i Europa.

Projekttid: 160701-170331

Projektägare: Ronneby Kommun. Medfinansiärer är alla Blekinges kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen.

Projektledare: Angelica Coleman angelica.coleman@ronneby.se 0766-48 93 75

Syfte: Förstudie för att undersöka intresset att starta en flyglinje från Ronneby Airport till en hub i Europa. Intresset att starta flyglinje från Ronneby Airport är och har varit stort genom åren. Förstudien kommer att ge Blekinge ett beslutsunderlag som ger svaret om vägen framåt i frågan. Är det så att förstudien visar att behov finns och att vi har intressenter från flygmarknaden som vill köra sträckan kommer den att vara ett starkt bidrag till "Attraktiva Blekinge 2020" i form av fler arbetstillfällen, besökare, nyetableringar, investeringar och inflyttning. Förstudien och målet med den stärker Blekinges internationalisering som vi vet är en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta utveckling. Även samverkan utanför regionen är en viktig del i vår utveckling. 

Exempel på aktiviteter: 

Merparten av förstudien kommer att utföras av extern konsult då spetskompetens krävs.

Förstudien kommer att bestå av 4 moment:

1. Definitioner & modell

- Nulägesanalys

- Plan för arbetet

- Tillsätta grupper samt övriga intressenter knutna till förstudien

- Konsekvensanalys

2. Marknadsundersökningar

- Enkätframställan (företag och privatresenären)

- Fysiska intervjuer

- Sammanställning och analys av enkäter

3. Flygmarknaden

- Intressenter

- Segment

- Upptagningsområden

- Inventering och förslag presumtiva flygoperatörer

- Genomgång och beskrivning för potentiella aktörer

- Besöka flygoperatörer

4. Slutrapport

- Vad innebär det för Blekinge att ha en flygförbindelse ut i Europa, ROI

- Presentation av slutrapport och förslag till finansieringsmodell

Ansvarig Ronneby Kommun Näringsliv:

Angelica Coleman Näringslivsutvecklare

2018-2020:
Aktivt arbeta för en flyglinje till en hubb i Europa i samarbete med Region Blekinge och övriga kommuner i länet.

2021:
Vi är i mål! Pressinformation Frankfurt ny flygdestination från Ronneby Airport Länk till annan webbplats.