CoTourism - utvecklingsprojekt för besöksnäringen

Verkar ditt företag huvudsakligen inom besöksnäringen och är drabbat eller riskerar att drabbas av pandemin? Visit Blekinge AB med samverkanspartners genomför ett projekt med affärsutvecklingsinsatser för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge.

Projekttid: oktober 2020 – oktober 2023

Syfte: Genomföra kraftfulla insatser som stödjer små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskerar att drabbas av effekterna av coronapandemin.

Om CoTourism: CoTourism, ska med hållbar utveckling som grund, arbeta inom två insatsområden; digitalisering samt hållbar affärs- och produktutveckling genom direkta insatser till deltagande företag. Baserat på behovskartläggning erbjuds företagen skräddarsydda insatser utförda av personer med spetskompetens med syfte att öka företagens förnyelse- och intjäningsförmåga och därmed konkurrenskraft. Projektet förväntas på kort sikt bidra med akuta insatser så att företag kan överleva krisen och på lång sikt till en ökad förnyelseförmåga, innovationsförmåga och därmed en ökad motståndskraft och långsiktig hållbarhet i de små och medelstora företagen inom besöksnäringen i Blekinge.

Projektägare: CoTourism har Region Blekinge som projektägare och drivs av Visit Blekinge AB (svb). Projektet genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner och samverkar även med andra utvecklingsprojekt i länet.
CoTourism är delfinansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Projektets huvudsakliga utvecklingsområden är:
- Implementering av digitala lösningar och ökad digital kompetens inom marknadsföring och försäljning.
- Stimulera och stödja företag att utveckla, paketera och sälja nya hållbara produkter till besökare.
- Stimulera och stödja företag till att samarbeta med andra företag för att gemensamt utveckla, paketera och sälja nya hållbara erbjudanden till besökare.

Projektledare: Lotta Johansson, lotta@visitblekinge.se

Kontaktperson Ronneby kommun: Anna Eriksson, turismsamordnare, näringslivskontoret. 0457-61 75 72, anna.eriksson@ronneby.se