CoDev

En koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i Blekinge som på något sätt drabbats av coronapandemin. Företag som behöver stöd slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller det stöd som företaget efterfrågar. Tjänster och stöd erbjuds inom två insatsområden.

Insatser för att förhindra nedläggning av företag
Det ena är insatser för att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Öka företagens förnyelse och omställningsförmåga
Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Ett samverkansprojekt
Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator och Visit Blekinge. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekttid: 2020 – 2022

Projektledare: Johan Nilsson, johan.nilsson@regionblekinge.se

Kontaktperson Ronneby kommun: Torbjörn Lind, Näringslivschef