Projekt

Ronneby Kommuns bidrag för projektverksamhet syftar till att medverka till utveckling och tillväxt.

Man kan söka projektmedel om man tillsammans med andra har en idé som man vill genomföra i projekt. Ronneby Kommuns bidrag innebär då i form av medfinansiering i pengar eller tid.

Om du vill ansöka om projektmedel lämnar du in ett underlag till oss som vi kan titta på tillsammans med kommunens internationella samordnare eller våra samverkanspartners t ex Region Blekinge, Länsstyrelsen, Landstinget, andra kommuner, företagarföreningar m fl.

Underlaget bör omfatta:

 • Projektnamn
 • Projekttid
 • Projektorganisation
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Målgrupp
 • Aktivitetsplan
 • Mål och Resultat
 • Budget
 • Eventuella tänkbara medfinansiärer (offentliga och/eller privata)
 • Horisontella perspektiv t ex hållbarhet, jämställdhet, mångfald, internationalisering, samverkan

Det är bra om du tittar på hur din idé överensstämmer med Ronneby Kommuns visionöppnas i nytt fönster och strategier, Blekingestrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, EU-fonder länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch/eller andra nationella och internationella program. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om medfinansiering i projekt för Ronneby Kommuns del.

Skicka näringslivsinriktade projektidéer till angelica.coleman@ronneby.se

Pågående projekt

Projekt