Senior i skolan

Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas i en inspirerande miljö? Då har du möjlighet att bli senior i förskolan eller skolan. Insatserna är ideella och du kan delta på lektioner, vara med på fritids eller hjälpa till med läxor.

Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan äldre och yngre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Just nu håller vi på att starta upp arbetet med Seniorer i skolan igen i Ronneby kommun. Därför tar vi hjälp av erfarna seniorer från grannkommunen Karlskrona. Där har man cirka 150 aktiva seniorer.

Hur blir du senior i förskolan eller skolan?

Hör av dig och meddela ditt intresse till utbildningsförvaltningen. Innan du bestämmer dig för att bli senior i förskolan eller skolan bjuder vi på en kortare utbildning, en veckas introduktionskurs. Vi vill påminna om att det inte är något krav att man ska vara aktiv som senior efter kursen. Det bestämmer du själv efter kursens slut.

Senior i förskolan eller skolan genomförs i samarbete med Karlskrona kommun och Folkuniversitetet.

Introduktionsutbildningar

Nästa utbildning startar i november 2022. Mer information kommer.

Anmälan & Frågor

Anmäl dig genom att mejla eller ringa till utbildningskansliet:

E-post: utbildningskansliet@edu.ronneby.se
Telefon: 0457-61 81 43

Maria Sjölund
E-post: maria.sjolund@edu.ronneby.se
Telefon: 0457-61 83 32

Du deltar ideellt

Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang och självklart har du frihet att göra avbrott; för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du ska göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Vi planerar även att kunna erbjuda återsamlingar för seniorerna någon gång under terminen. Dessa planeras att genomföras tillsammans med Karlskronas Seniorer i skolan. Programmen vid dessa tillfällen varierar, till exempel kan representanter från förskola, skola och fritidshem bjudas in för att informera om något som kan intressera seniorerna. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid att prata med varandra för att utbyta erfarenheter.