Ansökan om feriearbete -
Sommaren 2024

Jag anmäler mig som sökande till feriearbete i Ronneby kommun.
Det här är för dig som fyllt 17 år innan den 1 juli, 2024.

Ansökan är öppen fram till och med den 3 mars! Notera att förutsättningen för feriearbete 2024 är att erfoderligt beslut som tas i frågan.

Du kan bli erbjuden ett arbete under någon av följande perioder, se nedan:


Period 1 - 17 juni till 5 juli

Period 2 - 8 juli till 25 juli

Period 3 - 26 juli till 14 augusti


Nedan ser du ansökningsformuläret:

OBS! Säkerställ att du har godkänt cookies (bannern längst ner på sidan) innan du börjar fylla i, annars kan du inte skicka in och du måste börja om efter att du godkänt cookies.


Exempelvis genom tidigare sommarjobb, praktik eller prao.

Exempelvis inom service(ex: handel, restaurang m.m.), parkarbete, äldreomsorgen, turism eller projektarbete som kommunutvecklare.

Har du någon allergi? * (obligatorisk)


Har du någon allergi?
Det är bra att nämna om man exmpel har tillgång till cykel/moped. Har man svenska som andra språk så är det bra att nämna ifall man har svårigheter med språket. Den här informationen hjälper oss mycket för att göra en så bra placering som möjligt! Finns det annan information som är bra för oss att veta så får man gärna skriva det. Personliga intressen så som idrott, musik och IT är också värt att nämna!

Samtycker du till att Ronneby kommun behandlar personuppgifter* om dig för att kunna hantera tillsättningen av ferieplatserna? * (obligatorisk)


Samtycker du till att Ronneby kommun behandlar personuppgifter* om dig för att kunna hantera tillsättningen av ferieplatserna?


*De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, kontaktinformation, personnummer, samt annan information som är nödvändig för att hantera ferieplatserna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Ronneby kommun. Läs mer om regelverket kring behandling datauppgifter på https://www.datainspektionen.se