Feriearbete för skolungdom

För dig som är 17 år och är folkbokförd i Ronneby kommun finns möjlighet att söka feriejobb i den kommunala verksamheten. Du måste ha fyllt 17 år men inte 18 år innan 1 juli aktuellt år.

Feriearbetet brukar omfatta tre veckor. Nedan ser du senaste årets villkor och förutsättningar.

2019

Du kan få feriearbete i första hand inom Äldreomsorgen, Fritid, Parken och Kostenheten. Även andra verksamheter kan bli aktuella. Det finns även möjlighet att feriearbeta med dans. Ansökan öppnar den 24 januari.

Lönen är 72 kronor/timme (inklusive semesterersättning).

Besked
Besked om feriearbete meddelas i början av maj via brev.

Frågor?
Om det är något du undrar över kontakta Philip Mellberg.
Tel. 0457-61 82 17
philip.mellberg@ronneby.se