Feriearbete för skolungdom

För dig som är 17 år och är folkbokförd i Ronneby kommun finns möjlighet att söka feriejobb i den kommunala verksamheten. Du måste ha fyllt 17 år men inte 18 år innan 1 juli aktuellt år.

Feriearbetet omfattar tre veckor, 8 timmars arbete måndag - fredag (när midsommar inträffar så går en dag bort under period 1). Nedan ser du senaste årets villkor och förutsättningar.

2020

Förutsättning för feriearbete 2020 är att erfoderligt beslut som tas i frågan.

Du kan få feriearbete i första hand inom Äldreomsorgen, Fritid, Parken och Kostenheten. Även andra verksamheter kan bli aktuella. Det finns även möjlighet att feriearbeta med dans. Ansökan öppnar den 24 januari och är öppen till och med den 3 mars.

Lönen är 72 kronor/timme (inklusive semesterersättning).

Besked
Besked om feriearbete meddelas i början av maj via brev.

Frågor?
Om det är något du undrar över kontakta Philip Mellberg.
Tel. 0457-61 82 17
philip.mellberg@ronneby.se