Möjlighet att få en extra resurs i din ideella förening

Ronneby kommun erbjuder ideella föreningar extra resurser år 2021 i form av nystartsjobb, där långtidsarbetslösa får anställning under 6 månader.

Personer blir anställda hos Enheten för Arbetsmarknad och Integration i Ronneby kommun, som leder arbetet och stöttar föreningen.

Ni som förening skriver ett samverkansavtal med Ronneby kommun kring arbetsmiljöansvaret.

Ni beskriver sedan vilka arbetsuppgifter som är aktuella i just er förening och efter det får ni möjligheten att intervjua några kandidater som vi sedan tidigare har kartlagt.

Är din ideella förening intresserad av extra resurs till just er verksamhet? Kontakta då en av våra koordinatorer.

Charlotte Pyk Routledge
Tel. 0457-61 74 10
E-post. charlotte.pykroutledge@ronneby.se

Iwona Slojka
Tel. 0457-61 84 18
E-post. iwona.slojka@ronneby.se