Finsam Ronneby 3.0

Stödjande arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan, 2018-2020.

Finsam Ronneby 3.0 är ett projekt  som arbetar på uppdrag av Ronneby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Finsam står för finansiell samordning.

Syftet med projektet är att sätta individen som är i behov av stöd i centrum. Målet är att ge sammanhållet individanpassat stöd och rehabilitering till medborgare i ålder 18 till 30 år som behöver hjälp att hitta vägar att försörja som själva. Uppdraget pågår mellan 6 till 12 månader.

Kontakt:
Eva Karlström, Tel. 0457-61 76 28
Timo Lindblad, Tel. 0457-61 76 29

Adress:
Soft Center Ronneby, Huskropp III, plan 1.