Enheten för arbetsmarknad och integration

Enheten hanterar de olika arbetsmarknadsprogrammen i samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ och Familjeomsorgen (IFO). Här erbjuds individuellt anpassade åtgärder från daglig aktivering till långsiktiga insatser som leder till arbete eller studier.

Integrationsarbetet i kommunen bedrivs från enheten och där flyktingmottagning såväl för vuxna som ensamkommande flyktingbarn är en stor del av verksamheten. Enheten för Arbetsmarknad och Integration sorterar organisatoriskt under Kommunledningsförvaltningen. Även kommunens feriearbeten administreras även härifrån.