Finsam, projekt: SAMSA

Stödjande arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan, 2021-2023.

Finsam SAMSA är ett projekt som arbetar på uppdrag av Ronneby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Blekinge. Finsam står för finansiell samordning för projektet.

SAMSA står för samsyn och samagerande.

Syftet med projektet är att sätta individen som är i behov av stöd i centrum. Målet är att ge sammanhållet individanpassat stöd och rehabilitering till medborgare i åldern 18 år och uppåt som behöver hjälp med att hitta vägar till egenförsörjning. Uppdraget pågår mellan 6 till 12 månader.


Kontakt:


Timo Lindblad

E-post. timo.lindblad@ronneby.se
Tel. 0457-61 76 29

Marie Harrysson

E-post. marie.harrysson@ronneby.se
Tel. 072-172 80 01

Annika Månsson

E-post. annika.mansson@ronneby.se
Tel. 0457-61 85 45

Adress:
Karlskronagatan 36, 372 37 Ronneby