• 25 mar

  Knyt till om Coronasmittan!

  Sophantering vid smittspridning
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet.

 • 23 mar

  UNDERHÅLL AV LEDNINGSGATOR

  Ledningsgata
  För att trygga leveransen på våra el-ledningar kommer vi från och med vecka 13 att röja på hög- och lågspänningsledningarna inom vårt distributionsområde.

 • 20 mar

  Världsvattendagen 22 mars

  Världsvattendagen 2020
  Fira med att dricka ett glas kallt och gott vatten!
  Världsvattendagen firas den 22 mars varje år för att uppmärksamma värdet av rent vatten och verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.


 • 13 mar

  Information med anledning av Coronaviruset

  COVID-19
  Detta för att undvika fortsatt hälsorisk och smittspridning för både anställda och deras familjer, uppdragsgivare och kunder.Bakgrunden är att våra anställda har ett ganska stort antal kundbesök som medför stor exponering och risk för vidare smittspridning.Vi ställer in dessa uppdrag under resten av mars månad och beräknar att starta upp dessa igen i mitten av april, om inte utvecklingen och myndigheter rekommenderar annat. Vi följer dagligen rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsoinstitutet och Regionen.Prioriteringen för Ronneby Miljö & Teknik AB i dagsläget är att upprätthålla den dagliga driften inom alla våra verksamheter.Begränsningar gällande felavhjälpning kan förekomma.Vi hoppas att alla våra kunder har förståelse för detta beslut som vi tar med hänsyn till vår egen personal och deras anhöriga samt omtanke om våra kunder, framförallt för de kunder som befinner sig i riskgrupperna.

 • 20 feb

  Skräpplockardagarna 2020

  Skräpplockardagarna 2020
  Var med och håll Ronneby kommun fri från nedskräpning!

 • 30 jan

  Utredningsingenjör till Projektavdelningen

  utredningsingenjör
  Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som arbetar med elnät, värme, vatten, avlopp, renhållning och fiberoptisk nät. Företaget har 110 anställda

 • 23 jan

  Hjälp oss att bli bättre - Kundnöjdhetsmätning på gång

  Kundnöjdhetsmätning på gång
  Nöjda kunder och god service är viktiga för oss och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras. Vi genomför en kundundersökning och bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.