• Resultat av dagvattenundersökning.

  Dagvattenundersökning
  Resultat från den undersökning av dagvatten- och spillvattenanslutningar som gjordes under sista delen av år 2020 kommer att skickas ut brevledes till de fastigheter som har någon slags anmärkning.


 • Regnvattentunna

  Regnvattentunna
  Samla regnvattnet i en tunna och skörda varma och torra dagar! Då hjälper du till att minska risken för översvämning samtidigt som du sparar på vårt värdefulla dricksvatten.


 • Grovavfall i storsäck!

  Grovavfall i storsäck
  Du har väl inte missat att du kan få ditt grovavfall och trädgårdsavfall hämtat i storsäck?


 • Kundtjänst stänger 12.00 skärtorsdag.

  glad påsk
  Skärtorsdag, 1 april, stänger vi kundservice klockan 12.00. Långfredagen och annandag påsk håller vi stängt.


 • Påkoppling av sommarvatten

  Sommarvatten
  På måndag 29/3 påbörjas arbetet med tillkoppling av sommarvatten.Målsättningen är att alla ska ha tillgång till sommarvatten till påsk.


 • Drifttekniker till reningsverk sökes

  Drifttekniker sökes
  Ronneby Miljö & Teknik är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete med att utveckla lösningar som är hållbara över tid – allt för att möta morgondagens behov. Ronneby Miljö & Teknik är ett kommunalt bolag som arbetar med el, värme, vatten, renhållning och bredband. Företaget har ca. 125 anställda, varav drygt 25 på VA-avdelningen.


 • Ändrade körturer för sophämtningen

  ändrade körturer i påsk
  Inför påsken ändras körturen för sophämtningen.